gewaarzijn, relatie, emotie, het NU, kracht en kwetsbaarheid, veerkracht

Liesbeth Bauer | Praktijk voor Psychotherapie en Rouwbegeleiding

gewaarzijn, relatie, emotie, het NU, kracht en kwetsbaarheid, veerkracht

Dat zijn de pijlers van waaruit ik werk in mijn praktijk.

Bij mij kun je terecht voor individuele therapie, relatietherapie en rouwbegeleiding of rouwtherapie. De basis van waaruit ik werk is de zogeheten gestaltbenadering. De gestalttherapie is een vorm van therapie, waarin de manier waarop jij in relatie bent met jezelf en met je omgeving centraal staat. De therapie is ervaringsgericht en de vraag staat dan ook centraal hoe jij de wisselwerking ervaart met je omgeving: je gezin van herkomst, je eigen gezin, vrienden, familie, werk, collega’s en alle andere mensen die jij ontmoet. Je bent je daar meestal niet (meer) van bewust. Dat gebeurt eigenlijk ‘pas’ op het moment dat er iets in die wisselwerking niet prettig verloopt. Door letterlijk en figuurlijk stil te staan en liefdevolle aandacht te geven aan wat er hier en nu is, vergroot je jouw gewaarzijn.

Vanuit het gewaarzijn zul je de veerkracht ervaren om zelf weer beslissingen te nemen. Als therapeut houd ik je een spiegel voor vanuit mijn eigen gewaarzijn en geef ik zonder oordeel feedback op je gedrag, emoties en gedachten.

Systemische opstellingen en
aandachtgerichte oefeningen

Op grond van mijn ervaring kan ik zeggen dat het verhelderend is om ook te werken met systemische opstellingen en aandachtgerichte oefeningen. Sinds ik mij daarin heb geschoold, maak ik daar met zorg en aandacht graag gebruik van.

De vragen waarmee de cliënten komen liggen veelal op het terrein van de volgende aandachtsgebieden:
• relatieproblemen
• nieuw samengestelde gezinnen
• rouw na het overlijden van een dierbare
• rouw rondom zwangerschap
• rouw na andersoortig verlies: gezondheid, werk, scheiding
• stress en burn-out
• zingevingvragen

In mijn praktijk gelden de ethische codes van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en de Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg (SRBAG).
Om alert te blijven in mijn werk met cliënten maak ik deel uit van een intervisie- en een supervisiegroep. Mijn collega’s en ik komen regelmatig bij elkaar om onze ervaringen uit te wisselen en elkaar feedback te geven.

“Als kinderen geen beschikbare ouders hebben, groeien ze uit tot eenzame, zoekende mensen.”

- Martine Delfos - FD - oktober 2021

Wat cliënten over de begeleiding zeggen…

Mariska HofflandHome